Меню
 • Компанія
 • Промисловий аналіз
 • Лабораторне обладнання
 • Сервіс центр
 • Статті
 • Новини
 • Контакти
 • Статті

  Теорія та практика вимірювання каламутності. Турбідиметрія та нефелометрія.
  Важливим показником якості води, використовуваної практично для будь-якої мети є наявність механічних домішок - завислих речовин, твердих частинок мулу, глини, водоростей та інших мікроорганізмів, і інших дрібних частинок. Допустима кількість зважених речовин коливається в широких межах, як й можливий їх зміст. Так, наприклад, вода в охолоджувальному контурі може містити значну кількість домішок. У сучасних парових котлах високого тиску вода повинна бути практично повністю очищена від забруднень. Суспензії у питній воді можуть сприяти зростанню шкідливих мікроорганізмів та зменшувати ефективність хлорування, викликаючи небезпеку для здоров'я. У більшості випадків велика кількість суспензії у питній воді неприпустимо, з причин естетичного характеру, а також тому, що суспензії можуть спотворювати результати хімічних і біологічних тестів. Зважені у воді тверді частинки порушують проходження світла через зразок води та створюють кількісну характеристику води, звану каламутністю. Американська Асоціація охорони здоров'я (APHA) визначає каламутність, як "чисельну характеристику оптичної властивості, яке викликає розсіювання та поглинання світла замість його проходження через зразок по прямій." Каламутність можна розглядати як характеристику відносної прозорості води. Вимірювання каламутності - це не пряме визначення кількості суспензії в рідини, а вимір величини розсіювання світла на зважених частинках.
  Колориметричний метод
  Колориметричний метод є одним з можливих способів для кількісного визначення присутності різних речовин в розчинах.
  Переваги портативного турбідиметра
  Сучасний портативний турбідиметр (мутномір) являє собою прилад, який характеризується досить широким діапазоном вимірювань. Наприклад, новий прилад фірми HANNA, модель HI98703, безпомилково вимірює каламутність в діапазоні від 0 до 1000 NTU.
  Прилади для спектрофотометрії
  Спектрофотометрією називається спеціальний метод дослідження та аналізу речовин, який заснований на вимірюванні спектрів поглинання в оптичній області електромагнітного випромінювання.
  Рівень PH та його вимірювання
  Кожен день ми з Вами користуємося водою, проте навряд чи замислюємося про корисні або шкідливі властивості цієї води.
  Вимірювання електропровідності води
  Електропровідністю води називають її здатність пропускати електричний струм, яка виражена в числовій формі.
  Титриметричний аналіз та його особливості
  Титриметричний аналіз або, як його ще називають, титрування належить до методів кількісного аналізу в аналітичній хімії. Він заснований на вимірюванні об'єму відомої концентрації розчину, який витрачається, вступаючи в реакцію з обумовленою речовиною. Титрування проводять за допомогою спеціальної бюретки, яка заповнена титрантом до нульової позначки. Починати процес від інших відміток не рекомендується, оскільки розмітка бюретки може бути не зовсім рівномірною.
  Вологоміри: сфера застосування
  У сучасному світі вимір вологості є завданням промислового виробництва.
  Відбір проб та пробопідготовка
  Пробовідбірники (автоматичні для рідких середовищ, ручні для рідких середовищ, для донних відкладень, для грунтів)
  Контроль надчистих та питних вод
  На сьогоднішній день контроль надчистих середовищ проводиться за допомогою спеціальних промислових мікропроцесорних аналізаторів каламутності (мутноміри), які додатково оснащені пристроями саме діагностики.
  Калібрування рефрактометра
  Рефрактометр це оптичний прилад, який призначений для вимірювання показника заломлення світла в тому чи іншому середовищі. Рефрактометрія, що виконується за допомогою рефрактометрів, вважається, мабуть, найпоширенішим методом для ідентифікації хімічних сполук, для структурного і кількісного аналізу, а також для визначення фізико-хімічних характеристик речовин.
  Сполуки азоту
  Вперше в нашій країні про нітрати заговорили лише в 70-і роки. Тоді в Узбекистані стався ряд масових шлунково-кишкових отруєнь. Причиною стали кавуни, надмірно підгодовані аміачною селітрою. Навіть в даний час отруєння нітратами аж ніяк не рідкість. Зі збільшенням числа нещасних випадків виникла необхідність контролю вмісту азоту та його сполук в різних середовищах. Спеціально для цього були створені аналізатори азоту, які сьогодні застосовуються практично в кожній промислової галузі.
  Густиноміри в промисловості
  Густиноміри - це прилади, за допомогою яких здійснюється вимірювання щільності рідин і газів. Це спеціальний електронний пристрій, являє собою новітнє рішення, здатне ефективно замінити ареометри - традиційні засоби обчислення щільності речовин. Сучасний плотномер дозволяє точно і неймовірно швидко проводити вимірювання, завдяки компактному розміру і інтуїтивно зрозумілому управлінню.
  Мікробіологічний аналіз води
  Вода з артезіанської свердловини позбавлена бактеріологічних забруднень, або їх кількість зневажливо мале, щоб становити небезпеку для людини.
  Автоматичні пробовідбірники в нафтовій промисловості
  На сучасному промисловому підприємстві під автоматичним пробовідбірником розуміється прилад, який призначений для відбору проб товарної нафти, що транспортується по трубопроводах, відповідно до заданої програми. Робочий тиск при цьому може складати від 0,2 до 6,2 МПа.
  Аналіз білка по Кьельдалю спалюванням зразків
  Аналіз білка за допомогою методу Кьельдаля на сьогодні є найпоширенішим.
  Аналіз білка та азоту за допомогою відгону паром
  Для прискорення процесу аналізу, а також з метою підвищення відтворюваності отриманих результатів, можна використовувати автоматичні пристрої для перегонки з парою, наприклад, такі як UDK129 - паровий дистилятор, який використовується для визначення аміачного азоту.
  Аварійний душ - виробнича необхідність!
  На сьогодні оснащення виробничого приміщення аварійним душем є мірою необхідності. На жаль, нещасні випадки на виробництві - не рідкість, тому завдання інженера з охорони праці полягає в запобіганні та зниженні несприятливих наслідків виникнення таких випадків.
  Аварійні фонтани на виробництві
  З появою промислового виробництва стала з'являтися не тільки необхідна і корисна продукція, але ще й реальна загроза працівникам. Саме тому виробничій та промисловій безпеці сьогодні приділяється колосальна кількість уваги.
  Сучасні підходи до визначення змісту білка
  Протягом останніх років вітчизняна харчова промисловість розвивається дуже динамічно. Ця тенденція є, безсумнівно, позитивної, тому що зумовлює формування зрілого внутрішнього ринку харчових продуктів, посилення конкуренції та, як наслідок, підвищення їх якості. Дійсно, при можливості широкого вибору претендувати на споживчий попит може лише той товар, який відповідає високим вимогам якості. Ось чому в останні роки виробники продуктів харчування приділяють все більш пильну увагу питанням контролю за якістю сировини та кінцевого продукту, причому не тільки давно відомі, але і молоді підприємства, з перших ступенів розвитку дбайливо ставляться до своєї репутації.